Yöntemim Farkı

  • STORY CENTER
  • Yabancı dil bilen öğrenci kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen öğrencilere göre daha erken öğrenmektedir.
  • Erken yaşta öğrenilen yabancı dil öğrencinin analitik düşünme fen-doğa ve sosyal bilimler alanlarında da başarılı olmalarını sağlamaktadır.
  • Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk, çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı göstermektedir.