Yöntemim Farkı

LEGO ATÖLYESİ

yontemim-lego-atolyesi

         Yöntemim Lego Atölyemizde  öğrencilerimizle   belirlenen bir tema üzerinde Legolarla çalışmalar düzenliyoruz. Belirli kazanımlarımız var. Bu kazanımlar çerçevesinde aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kazanımlarımız günlük yaşam becerilerine yönelik olduğu gibi sosyal yaşam becerilerini de kapsıyor. Aynı zamanda o haftanın teması kapsamında yeni bilgiler de ediniyoruz. Lego ile oynarlarken çocuklar için çok önemli olan ve gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkileyecek bazı özellikleri kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Örnek mi? Hayal gücünü kullanma, kendine güven, bağımsızlık, yaratıcılık, sabır, kendini doğru ifade edebilme gibi…

Ayrıca;

         Küçük kas becerilerini destekleyerek okul öncesi dönemde ileriye dönük fiziksel kazanımlarda da bulunuyoruz. Hayallerinin peşinden giden, meraklarını önemsediğimizi hisseden çocuklarımız kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri ortamda keyifli vakit geçiriyorlar. Bununla  birlikte öğrencilerimiz; 

  • Zihinsel ve psiko motor gelişimi
  • Problem çözme becerisi
  • Sabırlı olma
  • Konsantrasyon ve odaklanma
  • Keşfetme
  • Somutlaştırma gibi beceriler kazanacaktır.

         Çocuk Zihin Gelişiminde legonun Etkisi 

          Lego'nun , çocukların zihin ve bilişsel gelişimi için etkisi oldukça fazladır.  Peki çocukların zihinsel gelişimine yardımcı olduğu kabul edilen bu hobinin faydaları nelerdir?

         Yap-boz & Lego ve bulmaca çözmenin yaşlılarda Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisini ve mental azalmayı engellediği biliniyor.  Yap-boz & Lego'nun, çocuk gelişimine katkıları 8 başlık altında toplanmakadır.

         

Çocuklar için lego'nun Zihinsel Gelişime Katkıları Nelerdir?

Çevrelerindeki dünya

         Psikologlar bir çocuğun etrafında dönen dünyayı manipüle ederken ya da hareketlerde bulunurken  beyin gelişiminin önemli ölçüde etkilediğini tespit etmişler. Yapbozlar da bu önemli fırsatı sağlayan anahtar görevinde. Bir çocuk, çevresindekilerle oynamayı doğrudan öğrenir.

El-göz koordinasyonu

         Çocuklar lego parçalarını eline alıp kaldırdığında, döndürdüğünde, ters çevirdiğinde kısaca kurcaladığı zaman elleri ve gözleri arasındaki bağlantıyı öğreniyorlar. Göz lego'yu görüyor, beyin gözlerin önüne getiriyor,hangi parçanın bulunması gerektiğini ve yerleştirilmesi gerektiğini, bir parçanın neye benzemesi gerektiğini beyin saptıyor. Ve nihayetinde beyin-göz ve eller birlikte çalışarak doğru bir şekilde parçanın yerine konulmasını sağlıyor.

İnce motor becerileri

     El-göz koordinasyonunun başarısına benzer bir şekilde, legolar, çocukların ince motor becerilerini geliştirmede çok iyi fırsattır. "Yürüme" gibi kaba motor becerileriyle karıştırılmamalıdır. İnce motor becerileri, küçük özel hareketler gerektirir. Bunu da lego sağlar. İnce motor becerileri, yazı yazma ve diğer küçük başarılar için gereklidir.

Kaba motor becerileri

    Bebekler ve küçük çocuklar için kaba motor becerileri, geniş, büyük parçalı, kolay manipüle edilebilen, istiflenebilen  lego küpleri ile gelişebilir.

Problem çözme

    Problem çözme becerisi,değerli ve önemli bir beceridir. Bir çocuk çeşitli lego parçaları ve figürlere bakarken, nereye uyabileceği veya uymayacağını çözmeye çalışır, bu aşamada  problem çözme yeteneği gelişir.

Şekil tanıma

 Genç çocukların hatta bebeklerin bile gelişiminde ,şekilleri tanıma ve ayırt etmeyi öğrenmek  çok önemlidir. Parçalar birleştirilmeden önce tanınabildiği ve ayırt edilebildiği sürece miniklerimize çok yardımcı olacaktır.Parçaların önce sıralanmasının fark edilmesi sağlanmalıdır.

Hafıza

Basit yapbozlar ve diğer tip legolar çocuğun hafıza gelişiminde önemli rol oynayabilir. Örneğin çocuk yapbozla uğraşırken, çeşitli renk, boyutlardaki parçaları anımsamaya gerek duyacak, parçaların şekilleri, renkleri beyinde çağrışım yaparak hatırlatacaktır. Parça uymazsa eğer, çocuk, onu kenara koyacak fakat ihtiyaç duyduğunda o parçanın nereye koyması gerektiğini hatırlayacaktır.

 Hedef belirleme, amaç saptama

       Çocuk puzzle'la uğraşırken, daha etkili ve kolay yoldan çözmek için strateji geliştirecektir. Önce kenar ve köşe parçalarını birleştirebilir, sonra parçaları kümeler halinde renk ve şekil gruplarına ayırabilir, bir sistem içerisinde ilerleyebilir. Böylelikle daha büyük hedefler öncesinde, küçük hedeflerini başarmayı öğrenebilir.