Eğitim Birimleri

İLKOKULDA EĞİTİM

yontemim-ilkokulda-egitim

      İlköğretim sadece orta  öğretime öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağı değildir. Aynı zamanda bireyi yaşama hazırlaması açısından da oldukça önemli bir dönemdir. Başarılı bir ilköğretim süreci, bireyin daha sonraki yaşantı ve öğrenmelerinde belirleyici olur. İlköğretim, bireyin zihninin geliştiği ilk ve en önemli aşamadır. Beyin fonksiyonlarının geliştirilmesi için; düşünme, anlama, sınıflama sıralama, eleştirme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel stratejilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlıyoruz. Çocuğunuzun geleceği,  bizimle şekilleniyor.

 • Yaşam ve teknoloji merkezimiz ile öğrenmeler çok daha eğlenceli ve kalıcı.
 • Bireysel farklılıkları zenginlik olarak görüp, etkili ve tam öğrenmenin sağlanması.
 • İngilizce derslerimizde görsel ve ışıtsel materyallerle dersin zenginleştirilerek etkin bir öğrenmenin sağlanması.
 • Derslere ek olarak birebir dersler ve etüt çalışmaları
 • Sınavlara tam ve eksiksiz hazırlık.
 • Mesleki ideallerini hep diri tutan, anlatmak yerine öğreten, ürkütmek yerine sevdiren…''uzman öğretmen kadrosu''

Yabancı Dil Eğitimi

         Türkiye'de yabancı dil eğitiminin en büyük problemlerinden biri öğrenilen yabancı dilin sadece sınıfta kalmasıdır. Yabancı dili öğrencilerimize öğretirken teorik gramer kuralları yığını olarak değil yaşama bir anlam ve değer katan bir araç olarak öğretmekteyiz. Hedefimiz her öğrencimizin öğrendiği dili sadece sınırlı bir çerçevede kullanan pasif bir tüketici olarak kalmayıp, onu aktif bir şekilde kullanmasını sağlamaktır.Öğrencilerimize 8.sınıf sonuna pratik ingilizce yetisini kazandırmayı hedefliyoruz.

         Okulumuzda İngilizce eğitimi iletişime (Communicative Approach) dayalı olarak gerçekleştirilmekte. Bu amaçla öğrencilerimiz, dünyanın birçok prestijli üniversitesine girmek için olmazsa olmaz kabul edilen TOEFL, ve bir alt basamağı olan Slep sınavı için yetiştirilmektedir. Okulumuzda geleceğin çevirmenlerini, öğretmenlerini, araştırmacı ve akademisyenlerini yetiştirecek bir vizyon ile, tüm görsel ve işitsel teknolojilerinden faydalanan kaliteli bir eğitim verilmektedir.

Bütünsel Eğitim Yaklaşımı

         Bilimde yeniliğin, yaratıcılığın ve uygulamanın ön planda olduğu merkezimizde öğrencilerimize, aktif atölye çalışmalarıyla özgür düşünme ve öğrenme becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Ayrıca amaç öğrencilerimizin parlak zekasını en üst seviyeye çıkarmak, sol beynini daha aktif kullanmasını sağlamak ve geliştirmek öğrencilerimizin bütünsel gelişimini desteklemektedir.

Değerler Eğitimi

      Çocuklarımız için gerekli eğitim öğretimi yaparken aynı zamanda gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlaklı birer fert olarak yetişmeleri için Yöntem Okullarımızda ''Değerler Eğitimi'' çalışması yapmaktayız.

Niçin değerler eğitim;

 • Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi?
 • Biz şimdi onlar mutlu olsun,üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?
 • İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
 • Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
 • Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi?        
 • Kendine zarar verici davranışlarda artışın olması sonucu çocuk kendini koruyabilecek mi?
 • Önemsediğimiz Değerler
 • Ahlaki değerlere bağlılık
 • Bilimselliği ön plana çıkarmak
 • Kişisel gelişimin tamamlanmasını sağlamak
 • Öğrenmeyi etkin hale getirmek
 • Sağlıklı iletişim becerilerini arttırmak
 • Sevgi ve saygıyı gösteren, hoşgörülü yardımsever,  kendine güvenen, cömert

sabırlı, fedakar, sorumluluk sahibi, adil, dürüst, cesur, iyi niyetli, merhamet duygularına sahip bireyler yetiştirmekti.