Eğitim Birimleri

ANAOKULU

yontemim-anaokulu

      

        Okul öncesinde çocuklarımız; okul kavramının ne olduğunu, aileden bağımsız zaman geçirebilmeyi, rutin işleri ve temel kuralları öğrenip tam zamanlı okulda kalabilmenin temellerini atarlar. Adaptasyon sürecinin sağlıklı gerçekleşebilmesi ve sürekliliğinin korunması; çocuğun, yaşamı boyunca okul kavramına olumlu bakabilmesini sağlar. Öğrencilerimizin bütünlüğünü gözeterek; zihinsel, bedensel ve psikolojik  gelişimlerini destekleyen eğitim vermeyi, Montessöri yaklaşımıyla; öğretilecek olan bilgileri, öğrencilerimizin anlayabileceği düzeyde somutlaştırıp ezber kaygısı olmadan öğrenmeleri için ortam hazırlamaktayız. 

         Gems etkinlikleriyle bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü ön plana çıkarıyoruz. Scamper göster anlat tekniğiyle yenilikçi düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemiyle öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu okulumuzda da yaşamalarını ve her şeyden önemlisi mutlu olmalarını hedefliyoruz.

 

Montessori Eğitimi

         Klasik eğitimin modellerinden farklı olarak her çocuğun özel ve tek olduğunu temel alan, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebildiği eğitim metodu Montessori, özellikle 0-6 yaş dönemi çocuklarımız için Yöntemim Okullarında uygulanmaktadır. Montessori bireysel eğitime dayanır. Öğretilecek olan bilgiler çocukların anlayabileceği düzeyde somutlaştırılır. Ezber kaygısı olmadan öğrenme sağlanır.

Montessori eğitimi nedir?

         Çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, kendi seçimlerinin eğitimcinin onları isteklendirmesinin yerine geçtiği, kendi eylemleri sonucu hataların denetlenebildiği bir eğitim sistemidir. Montessori eğitimi, temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durur.

Montessori eğitimi ile birlikte ;

 • Çocuk kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir.   
 • Dikkati yoğunlaştırmayı öğrenir.
 • Üretken olur.
 • Çalışma isteği ve zevki gelişir.
 • Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir.
 • Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışacağını öğrenir.
 • Kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar.

Yabancı Dil Eğitimi

         Türkiye'de yabancı dil eğitiminin en büyük problemlerinden biri öğrenilen yabancı dilin sadece sınıfta kalmasıdır. Yabancı dili öğrencilerimize öğretirken teorik gramer kuralları yığını olarak değil yaşama bir anlam ve değer katan bir araç olarak öğretmekteyiz. Hedefimiz her öğrencimizin öğrendiği dili sadece sınırlı bir çerçevede kullanan pasif bir tüketici olarak kalmayıp, onu aktif bir şekilde kullanmasını sağlamaktır. Öğrencilerimize 8.sınıf sonuna kadar pratik ingilizce yetisini kazandırmayı hedefliyoruz.         Okulumuzda İngilizce eğitimi iletişime (Communicative Approach) dayalı olarak gerçekleştirilmekte. Bu amaçla öğrencilerimiz, dünyanın birçok prestijli üniversitesine girmek için olmazsa olmaz kabul edilen TOEFL, ve bir alt basamağı olan Slep sınavı için  yetiştirilmektedir. Okulumuzda geleceğin çevirmenlerini, öğretmenlerini, araştırmacı ve akademisyenlerini yetiştirecek bir vizyon ile, tüm görsel ve işitsel teknolojilerinden faydalanan kaliteli bir eğitim verilmektedir.

Bütünsel Eğitim Yaklaşımı

         Bilimde yeniliğin, yaratıcılığın ve uygulamanın ön planda olduğu merkezimizde öğrencilerimize, aktif atölye çalışmalarıyla özgür düşünme ve öğrenme becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Ayrıca amaç öğrencilerimizin parlak zekasını en üst seviyeye çıkarmak, sol beynini daha aktif kullanmasını sağlamak ve geliştirmek, öğrencilerimizin bütünsel gelişimini desteklemektedir.

Değerler Eğitimi

         Çocuklarımız için gerekli eğitim öğretimi yaparken aynı zamanda gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlaklı birer fert olarak yetişmeleri için Yöntemim Okullarımızda ''Değerler Eğitimi'' çalışması yapmaktayız.

          

 Niçin değerler eğitim;

 • Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi?
 • Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?
 • İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
 • Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
 • Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi?        
 • Kendine zarar verici davranışlarda artışın olması sonucu çocuk kendini koruyabilecek mi?
 • Önemsediğimiz Değerler
 • Ahlaki değerlere bağlılık-Bilimselliği ön plana çıkarmak
 • Kişisel gelişimin tamamlanmasını sağlamak
 • Öğrenmeyi etkin hale getirmek
 • Sağlıklı iletişim becerilerini arttırmak
 • Sevgi ve saygıyı gösteren, hoşgörülü yardımsever,  kendine güvenen, cömert

sabırlı, fedakar, sorumluluk sahibi, adil, dürüst, cesur, iyi niyetli, merhamet duygularına sahip bireyler yetiştirmektir.